Kız Kulesi Hikayesi

Kız Kulesi Hikayesi

Halk arasında bu konuda söylenen birkaç efsane rivayeti vardır. Bunlardan ilki Eşrefoğlu Mehmed Bey ve gözdesiyle ilgili olanıdır. Şair ruhlu, zevk ehli olduğu kadar da kıskanç tabiatlı olan Mehmed Bey'in Meys adında güzelliği dillere destan bir gözdesi varmış. Öyle ki bir gören bir daha görmek için canını bile verirmiş. Mehmet Bey sevgili gözdesini herkesin gözünden uzak tutmak için, göldeki küçük odalardan biri üzerine köşk yaptırarak etrafını surlarla çevirtmiş. Köşkün muhafızları da, silahlandırılmış birbirinden güzel kızlar... 

    Adaya kimseyi yaklaştırmazlarmış. Derken fırtınalı bir gece kayığı parçalanan genç bir balıkçı, yaralı ve baygın olduğu halde adaya sürüklenmiş. Nöbetçiler delikanlıyı köşke almışlar.

Genç balıkçı gizliden adada yaşamaya başlamış. Bir süre sonra balıkçı muhafız kızlarla içli dışlı olmaya başlamış. Burçlardan biri üzerinden ilk çocuk ağlamasını başka sesler takip etmiş. Kıskançlık krizine giren gözde, barut deposuna inerek köşkü havaya uçurmuş. 

     Bir başka rivayete göre adada tek bir çocuk olmuştur. Bu çocuğun annesi de güzel gözdedir. Uzun süren savaştan dönen sultan adaya gelirken çocuğun sesini duymuştur. Sultanın gazabından korkan muhafızlar da, önceki rivayette olduğu gibi baruthaneyi ateşe vermişlerdir. Burada dikkati çeken ikinci farklılık, hikayedeki kahramanın bey değil Selçuklu sultam olmasıdır. Bundan farklı ikinci bir efsaneye göre olaylar şöyle gelişir: Selçuklu sultanı rüyasında veya falında kızını yılan soktuğunu görmüş. Tedbir olarak adaya özel bir kale ve köşk yaptırmış. Adaya yılan girmesin diye ciddi tedbirler almış.
 
     Öyle ki, su ve belki de süt ihtiyacı karşılamak için Anamaslardan adaya kadar uzanan künk borular döşetmiş. Bir ara kız ağır hasta olmuş. Uzun süre hasta yatan sultan sonunda iyileşmiş. Bunun üzerine adaya geçmiş olsun ziyaretleriyle birlikte armağan yağmuru başlamış. Yaşlı bir köylü kadın da sepetle üzüm getirmiş. Yaşlı kadının ve nöbetçilerin farkına varamadığı küçük bir yılan sepetin içinde kaleye girmiş. Aynı gece güzel sultanı sokmuş ve öldürmüş.