Çarşı Camii

Çarşı Camii

Eski kitabesine bakıldığında H. 1239/ M. 1823 tarihinde şehir müsellimi Hacı Lütfullah Efendi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. İlk haliyle ufak bir binadan ibaret olan caminin tuğla minaresi sonradan Celeboğlu tarafından yapılmıştır. 1966'da yeniden yapılan mabedi geniş ve büyük bir kubbe örter.

Kubenin eteğinde 16 penceresi vardır. Ana kubbeyi dört tarafından yarımşar kubbe destekler. Sağında ve solunda Şirvan halinde mahfiller vardır. Caminin Celeboğlu tarafından yapılan tuğla minaresi şuan eserden ayrı kalmış, yeni minare ise 1974'de Kilisli M. Çetinalp tarafından yapılmıştır.

Esere 1999'da 400 m2'lik yeni bir bölüm ilave edilmiştir. Bu bölümü üçü büyük toplam on beş kubbe eklenen kısımda da kesme taş kullanılmıştır. Yeni inşa edilen bu bölümün bir diğer özelliği de alt katta ibadete müsait 400 m2'lik ikinci bir kısmının bulunmasıdır. Caminin ana girişi kuzey cephesindedir.

Cami 2017 yılında restore edilmiştir.