Fasıllar Anıtı

Fasıllar Anıtı

Beyşehir'e uzaklıkları 18 km civarında olup, buradaki anıtların en büyüğü Beşikkayası'dır. Beşikkayası ve Eflatunpınar arasında bir çok benzerlik vardır. Hatta her iki anıtın, şekil ve mana bakımından birbirini tamamladığı da söylenebilir. Bundan dolayı IV. Tudhalya dönemine ait olduğu düşünülür. Bir diğer önemli tarihi eser de Bereket Anıtı'dır. Eski bir havuzun sağında: 0.60 metre eninde, 0.70 metre boyundaki bir elinde kalkan ve kılıç tutan Roma askeri kabartması vardır. Arkasında da bereketi temsil eden bir başak demeti görülüyor. Yine burada 1.80 metre eninde ve 1.30 metre yük­sekliğinde bir kabartma tablonun üst kısmı kırılmıştır.

Tablonun sağında bel, solunda kazma kabartması görülür. Bereketi sembolize eden bu motifler iyice yıpranmış haldedir. Bunlara ek olarak; Çift Süvariler Kabartması, Gavur Meşedi, Yerebatan Çeşmesi ve Kaya Lahitler gibi bir çok kalıntı daha vardır. Tüm bu eserlerin koruma altına alınarak, ciddi manada incelenmesi gerekmektedir. Eserlerin şimdiki hali ise ancak içler acısı şeklinde bir ifadeyle anlatılabilir.