Andrezit Granit ve Mermer

Andrezit Granit ve Mermer

Beyşehir'in doğal zenginliklerinden biri de madencilik alanındadır. Linyit ve barit yönünden zengin olan bölgemizde ayrıca krom madeni, mermer yatakları, tuğla, kiremit ve seramik toprak sanayi hammaddeleri bulunmaktadır. İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan ocaklardan çıkarılan andezit taşı "Beyşehir Andezit taşı" olarak yoğunlukla tercih edilerek yaygın şekilde park, bahçe düzenlemeleri ile bina süslemelerinde kullanılmaktadır, 
     
     Ayrıca ilçemiz ve dışardan gelen hammadde mermeri işleyen sayılan gün geçtikçe artan işletmeler bulunmakta, ülkemizde yapılan üretim yurt içi ve yurt dışına pazarlanmaktadır.