Göl Turizmi, Teknecilik ve Balıkçılık

Göl Turizmi, Teknecilik ve Balıkçılık

Turizm amaçlı olarak göl üzerinde tekneler bulunmaktadır. Gruplar halinde göl seyri ve ada turu yapmak isteyen kafileleri gezdirilmektedir. Ayrıca balıkçılar; motor, kürek veya sırıkla çalıştırılan sandal, kayık, sala pusa gibi güvertesiz, yelkensiz tekneler ile "oluk" ve sal gibi korkuluksuz taşıtlar kullanmaktadır. Bu teknelerin motorluları 20 Km hız yapabilmektedir. Kıyı köylerinden özellikle Tolca, Gölkaşı, Kuşluca ve Budak'ta kayıkçılık gelişmiştir.

Beyşehir Gölü Olta balıkçılığı açısından elverişli bir konuma sahip olup, olta balıkçılığı için uygun avlanma sahaları mevcuttur. Beyşehir ve Göl civarındaki yerleşim birimlerinde yaklaşık 1000 aile geçimini gölde balıkçılık yaparak' sağlamaktadırlar. Ayrıca Beyşehir gölünde ihracata yönelik   balık işleme tesisleri bulunmakta bu tesisler ilçemize ve ülkemize döviz girdisi sağlamaktadırlar.