Kütüphaneler

Kütüphaneler

Beyşehir, Doğanbey ve Yenidoğan'da kütüphaneler halka hizmet vermektedir. 1965'de kurulan merkez kütüphanemizde, 25.07.1998 tarihi itibariyle 13747 kayıtlı kitap vardır. Kütüphane birçok süreli yayına da abonedir. Görevli personel sayısı 8'dir. Doğanbey ve Yenidoğan'daki kütüphanelerde, toplam olarak 9000 kadar kitap vardır. Doğanbey, yörenin en eski kitaplıklarından birine sahiptir. Tüm bu kütüphanelerin ortalama okuyucu sayısı 100000 civarındadır. Kültür Sanat Evi inşaatı bitmiş ve bu çerçevede kütüphanemiz yeni bir mekana kavuşmuştur.

Beyşehir'de beylik döneminden kalan kitaplık, cahil çevreler tarafından tahrip edilmiş ve hatta büyük bölümü kanala atılmıştır. Eşrefoğulları ve Beyşehir Tarihi adlı eserin yazarı Ömer Tekin bu konuya kitabının 32. sayfasında değinmiştir. Şöyle ki: "Eşrefoğlu Camii'nin kuzeybatı yönünde bulunan zaviyede çok eski bir kütüphanenin bulunduğu sanılmaktadır (Eşrefoğulları dönemine kadar uzanan ömrüyle oldukça önemli).

     Bina ve kütüphane zamana yenik düşünce, kitaplar müftüler tarafından korunur. En son Müftü Recep Efendi evinde kitapları saklar. Yediyüz yıl boyunca olumsuz şartlarda da olsa korunan kitapların kaderi sularla kucaklaşmak olur.     

     Bu olayda Recep Efendi ve çocuklarının ihmali vardır. Zira Recep Efendi ölünce, çocukları evi satmış ve içindeki kitapları bırakmıştır. Sadece Karadavud, Babadağ, Ahmediye ve Muhammediye gibi bazı eserler alınmıştır. Evin yeni sahibi kalabalık ve çöp olarak gördüğü yüzlerce kitabı arabalarla kanala attırmıştır. Çocuklar tarafından toplanan birkaç kitap şans eseri kurtulmuştur. Eşrefoğlu Süleyman Bey Kütüphanesi'ne H.670'de vakfedilen Keşşaf Tefsiri ile başka bazı eserler bunlardandır.

    Bu kütüphanenin ilk mekanı Subaşı Mescidi'nde olup, adı tespit edilebilen eser sayısı 49'dur. Bu talihsiz olay 1928'den sonra meydana gelmiştir.