İsmail Ağa Medresesi

İsmail Ağa Medresesi

Eşrefoğlu Camii'nin batısında olup, camii kapısının tam karşısındadır. Taş Medrese olarak da bilinir. Eserin ilk haliyle Seyfeddin Süleyman Halil Bey tarafından yapılmış olma ihtimali vardır. Daha sonra Büyük Emir İsmail Ağa tarafından yeniden yapılmış olmalıdır. Zira 0.22x2.13 metre ebadındaki mermer kitabesinde şu ifadeler kullanılmıştır, "Bu şerefli medrese büyük emir adına yapılmıştı. Keremler babası, din ve dünyanın şerefi, izzet sahibi Halil oğlu Emir İsmail Ağa tarafından 771 yılında yenilendi. Allah sayını (emeğini) meşkur etsin" Buradan da anlaşılacağı üzere İsmail Ağa bu eseri hiç yokken inşa ettirmiş değildir. Muhtemelen yerinde daha önce daha küçük veya kısmen harabe olmuş bir başka medrese vardır.

İlhanlılar adına Beyşehir'de hüküm süren İsmail Ağa 1335'te İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Nan ölünce bağımsız hareket etmeye başlamıştır. İsmail Ağa ve oğlu Eminüddevle'nin Karamanoğullarıyla iyi ilişkiler kurduklarına dair bilgiler vardır. İsmail Ağa'nın Beyşehir'de adını taşıyan medrese dışında birçok zaviye, hamam ve köprü yaptırmıştır. Bu Medrese Kesme taşla yapılmış olup, kapısı doğu cephesindedir. İçerideki sandukanın 0.45x0.39 ebadındaki kitabesinde, "Rahmetli, mağfiretli Mesud şehit Ağa oğlu Emir İsmail Ağa avrete göçtü. Allah baba-oğul onları rahmetine gark etsin. Bu 780 yılı şevvali evrelerinde yazıldı."76 Kitabeden anlaşıldığı kadarıyla İsmail Ağa miladi takvime göre 1379'da ölmüş olmalıdır.

İsmail Ağa Türbesi, halka arasında Sütdede Türbesi olarak da anılır. Zira sütü kesilen annelerin zaman zaman burayı ziyaret ederek dua ettikleri bilinir.Bugün İsmail Ağa Medresesi bakıma muhtaç haldedir. Dahası bu nadide eseri ziyaretimiz sırasında medresenin içerisindeki küçük boşlukta çocukların futbol oynadıklarını gördük.