Demirli Mescid

Demirli Mescid

Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii'nin batısında ve yaklaşık 150 metre mesafededir. Küçük bir yapı olup, kapısı batı cephesindedir. İki tanesi alt katta olmak üzere toplam altı penceresi vardır. Günümüzde de ibadet maksadıyla kullanılmaktadır. Kitabesinde '' medrese '' denilse de, mescit ve çocuk mektebi olarak kullanıldığı görüşü ağır basar. Bu kitabenin başka bir yerden gelmiş olması ihtimali vardır. 0.72x0.39 metre ölçünde ve iki satırdan ibaret kitabede şu ifadeler vardır : "Bu mübarek medreseyi Emir Ahmed oğlu hayratçı, hayrını Allah kabul etsin. Şerefaddin Subaşı H. 714 (1315) yılında yaptırdı." Şerafeddin Bey'in Eşrefoğlu'nun emiri veya kedhuda'sı olduğu yönünde iddialar vardır. Vaktiyle burada bir de kitaplığın olduğu sanılmaktadır. 

Kedhuda: Kâhya-Yardımcı demektir.