Kayabaşı Mahallesi

Kayabaşı Mahallesi

Kayabaşı mahallesi Konya ili Beyşehir ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallemiz 1217 yıllarında Batı Torosların uzantısı olan dağların arasında yerel adı ile Kökez (Dikenli) dağının eteklerinde yaklaşık 1200 metre rakımlı bir alanda kurulmuştur. Beyşehir gölünün 7500 metre uzaklıkta içerde ve güneyde yer almaktadır. Mahalleyi güneyde yüksekliği 1759 metreyi bulan Kökez dağı Doğuda, Kuzey Güney doğrultusunda uzanan Mahmutlar dağı ve kuzeyinde Mahmutlar dağının uzantısı ve 1248 metre yüksekliğindeki Toygur tepesi ile çevrili mahallenin kuzey doğusundan Beyşehir gölüne kadar uzanan bir ovası vardır. 

Mahallemizin oluşumunda Şabanlar, Kuru Çay, Mahrem Kolu ve İldüzen adı ile anılan yerleşim birimleri yer almışlardır. Buralar Kaşaklı bugünkü adıyla Yeşildağ nahiyesine bağlı bir mahalle olduğu ve bu sırada sekiz sipahi askerinin bulunduğunu kayıtlardan anlamaktayız. Mahallemiz 1217 yıllarında Muharrem isimli bir Yörük Beyi tarafından konar göçerlikten yerleşik düzene geçilmesiyle kurulmuştur. 

Kurulduğu günlerde adı Muharrem Kulu daha sonra Muharrem Kolu ve daha da sonra Mahrem Kolu köyü olarak bilinen mahallemiz 1830 lu yıllarda İzmir ile tanışmış ve karasevdaya tutulmuşçasına ondan vazgeçememiştir. 1920-1930 lu yıllardan itibaren Muharrem kolunun iş gücünün büyük bir kısmı İzmir’e gidip gelerek özellikle Kurtuluş Savaşından sonra İzmir’in ekonomik hayatında söz sahibi olmuştur.

Mahrem kolu köyü 1956 yılında belediye teşkilatına kavuşarak kasaba olmuştur. 1963 yılında ismi “KAYABAŞI” olarak değiştirilmiştir. 1970 li yıllardan sonra İzmir’deki Kayabaşılar kasabamızdakinin 3-4 katı olmuş ve iç göç dalgası ile kasabanın nüfusu hızla İzmir’e kaymıştır.

Mahallemiz Konya’ya 120 km Beyşehir’e 33 km uzaklıkta olup eğimli bir arazi üzerine kuruludur. Mahallemiz Gencek, Akçabelen, Adaköy, Yeşildağ, Üzümlü, Huğlu kasabaları ile sınırdaştır. Saz mevkisinden Beyşehir gölüne kıyısı vardır. Mahallemiz 550 hane ve 3 sokaktan oluşmaktadır. 2000 yılındaki nüfus sayımına göre 3074 nüfusu vardır. Yaz döneminde bu rakam İzmir ve Ankara’daki Kayabaşlıların gelmesi ile 4000-4500 olmaktadır. İzmir’de 1200, Ankara da ise 1000 civarında Kayabaşlı yaşamaktadır. Mahallemizden Türkiye’nin her tarafına dört mevsim boyunca ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Mahallemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Mahallemiz sınırları içerisinde krom, mermer ve silis yatakları mevcut olup zaman zaman özel sektör tarafından işletilmektedir.

İbrim Kalesi, Kömbeli Çeşme, Yusuflar Çeşmesi, Asar, Dibek Taşı kasabamızın başlıca tarihi kalıntılarıdır. 

İzmir’de Kayabaşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Kayabaşlılar Vakfı kurulmuş olup Kayabaşlı hemşerilerimizin birlik ve beraberliğini sağlamıştır.


 • Nüfusu: 363
   
 • Rakım: 1200
   
 • Muhtar: Ahmet Özmen
   
 • Muhtar Tel: 0554 582 7751
   
 • Ulaşım: Mahallemiz Konya'ya 120 km. Beyşehir ilçe merkezine 33 km'dir. Halkın ulaşımı mahallemiz midibüs ve minibüsü ile sağlanmaktadır.