KONYA YALIHÜYÜK İLÇESİ
 

İLÇENİN TARİHÇESİ 

                      İlçemiz Bozkır İlçesine bağlı iken 1990 yılında İlçe olmuştur. İlçemizin tarihi hakkında söylentilerden öte geçmeyen rivayetler vardır. Bu rivayetlere göre eski Saraylar mevkii denilen yerde kalıntılar mevcut olup, ilk yerleşim alanının orası olduğu anlaşılmaktadır.

             İki yüz yıl kadar önce yerleşim alanı olan yer toprak kaymasına elverişli olduğu için bir toprak kayması sonucu şimdiki bulunduğu yere taşındığı söylenilen en güçlü rivayettir. Başka bir rivayete göre de İlçenin tarihi Bizans a kadar uzanmaktadır.

             Şimdiki yerleşim alanına ise toprak kayması veya deprem sonucu değil de göl alanının daralması sonucu taşınıldığı yönünde rivayet vardır. Şimdilerde kurumuş olan Suğla Gölünün iki yüz yıl önce daha geniş alanda olduğu zamanla suların çekilerek Göl alanın daraldığı, yaşayan insanlarında gölden daha iyi istifade edebilmek için şimdiki yerleşim alanına taşınıldığı söylenmektedir.

             İlçe merkezinin kenarında bulunan Hüyük Devlet tarafından SİT alanı ilan edildiğinden imara kapalı olup, şimdiye kadar hiçbir arkeolojik araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle İlçenin kuruluşu hakkında kesin bir bilgi kaynağı olmayıp, bilinenler söylentiden oluşmaktadır. İlçenin adını çevredeki coğrafi özelliklere uygun olarak aldığı sanılmaktadır. Bulunduğu mevkii de göl alanının bulunması (Evlerin Göl bitişiğinde olması) ve Hüyük kenarında kurulan yerleşim yerinin Hüyük ile Göl arasında olması sebebi ile Gölden YALI Hüyük ’tende HÜYÜK adını alarak her ikisinin birleşmesiyle YALIHÜYÜK ismini aldığı sanılmaktadır.

             İlçemizde önemli bir tarihi eser bulunmamaktadır. Yalnız İlçe merkezinde bulunan minarenin üzerindeki kitabede Rumi 1296 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Bizanslılardan kalma resimli taşlar bulunmuş bu taşlar halk tarafından çeşitli zamanlarda çeşitli binaların yapımında kullanılmıştır.

ÇOĞRAFİ YAPI

İlçemiz Orta Anadolu Bölgesinin güney bölümünde yer alan Konya İline bağlı bir yerleşim birimidir.
 
37”02 Kuzey enlemi ile 39”09 Doğu boylamı arasında yer alan İlçemizin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.100 metre olup, Suğla Gölünün hemen kenarında kurulmuştur.
 
İlçemizin Kuzeyinde Seydişehir, güneyinde Ahırlı, batısında Antalya ilinin Akseki ilçesi, doğusunda Bozkır ilçesi vardır. İlçenin tamamı düz sayılabilecek bir alanda kurulmuştur. Yerleşim yerinin yakın çevresinde oldukça geniş bir alanı kaplayan tarım arazileri ve elma bahçeleri bulunmaktadır. İlçemizin bitişiğinde bulunan Suğla Gölü rivayetlere göre yedi yıl dolmakta, yedi yıl ise Toros dağları kıyısındaki düdenler vasıtasıyla yer altı gölüne akarak kurumaktadır. Gölün kuruması ile buradan çıkan arazide çiftçilik yapılarak yararlanılmaktadır.
Suğla gölü mevkiinde DOĞUŞ inşaat şirketi tarafından Konya ovasını beslemek amacıyla baraj yapımı 2003 yılında tamamlanmış ve yapılan barajda su toplanmaya başlamıştır.
 
İlçe merkezinin yüz ölçümü 113 Km² ‘ dir. İlçemize bağlı Arasöğüt Köyünün yüz ölçümü 10 Km², Saray Köyünün ise 7 Km² olmak üzere İlçemizin toplam yüz ölçümü 130 Km² dir. İlçe toplam olarak 59 Km² lik sınıra sahiptir. İlçenin güney batısında Toros dağları vardır. Toros dağlarında bulunan Gölcük Yaylası İlçemiz halkının yıllardan beri yaylacılık merkezi olarak İlkbahar ve Sonbahar mevsimleri arasında kullanılmaktadır.
 
İlçemiz Gölcük Yaylasından geçmekte olan Antalya yolu yapılmış, buraların turizme kazandırılması amacıyla ilki 1999 Temmuz ayında, ikincisi 2001 Ağustos ayında yapılmış ve bundan sonrada devam edecek olan tanıtıcı yayla şenlikleri düzenlenmektedir.

Nüfus Durumu

2000 yılında yapılan Nüfus tespitine göre İlçe nüfusu merkez 5400, Arasöğüt Köyü nüfusu 174, Saray Köyü nüfusu ise 61 olmak üzere toplam 5635 kişidir.
 
Yıllık nüfus artış oranı ; 1970-75 yılları arasında % 73, 1975-80 yılları arasında %51.2 , 1980-85 yılları arasında %25.9 , 1985-90 yılları arasında %89.4, 1990-97 yılları arasında ise %45.3 tür.
 
İlçenin yıllık nüfus artış oranlarına bakıldığında 1990 yıllarına kadar sürekli bir artış görülmektedir. 1990-97 yılları arasında kırdan kente göç olgusu içerisinde İlçe nüfusunda belli oranda azalma görülmüş, ancak 1999 yılında Marmara Bölgesinde meydana gelen depremden dolayı ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle işsizliğin artması ve geçim sıkıntısının meydana gelmesi nedeniyle göç edenlerin büyük bir kısmının geri dönmesi İlçe nüfusunda büyük ölçüde artırmıştır

SOSYAL DURUM

İlçemiz merkezindeki konutların özellikle son yıllarda yapılan konutlar betonarme olarak yapılmakta olup, eski konutlar taş ve kerpiçten yapılmıştır. Arasöğüt Köyünün konutlarının geneli betonarme, Saray Köyünün evleri ise hemen hepsi kerpiçten yapılmıştır.
 
İlçe merkezi ve Köylerimizde sosyal yaşantı normaldir. İlçede herhangi bir sosyal tesis bulunmamaktadır.
 
İlçemizde yaşayanlar genel olarak tarım ile uğraşmaktadırlar. Herhangi bir şekilde sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. İlçemiz Üç ağaç mevkiinde Özel Sektör tarafından Hububat Paketleme fabrikası kurulmuş olup, şu anda faaliyet göstermemektedir.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Ak Parti Celal Özmen