TARİHİ ESERLERİ

 

     Beyşehir ve çevresi tarihi eserler bakımından çok zengin bir nitelik taşır. Siyasi kültürel ve ekonomik alandaki hareketlilik tarihi eserlerin oluşmasında önemli rol oynamıştır.

    Hele Türk-İslam kültürünün yeşermesi, oldukça güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

     Anılan eserlerin varlığı, milli değerleri yansıtması açısından da büyük önem taşır. Zira onlar, bölgedeki Türk kültürü gerçeğini de omuzlar. Öyle ki; damla damla biriken bu eserler, Anadolu'ya Türk-İslam kültürü mührünü vurmuştur.


     Bu sebeple konuyu ayrı bir bölüm şeklinde ve iki ana başlık altında ele almak istedik.