KONYA TUZLUKÇU İLÇESİ
 
İLÇEMİZ

Tuzlukçu ilçesinin tarihçesi eskilere dayanır; ama ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İbrahim Hakkı Konyalının “Konya İli” adlı kitabında Kanuni Devrinde Tuzlukçu’nun 15 hanelik bir oba olarak yerleştiği görülmektedir. Ancak Tuzlukçu halkının Doğanhisar İlçesi Ketenlik yaylasından gelerek Yazla (Apsarı) yakınlarında Viran veya Ören Tuzlukçu adı verilen mevkide konakladıkları, daha sonra bilinmeyen nedenlerle göç ederek bu günkü Yukarı Mahallede bulunan “Hüyük” ismi verilen tepenin çevresine yerleştikleri bilinmektedir. Yine ikinci kafile olarak da Sultan Dağları eteklerinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Avşar Türkmenlerinden bir boy gelmiş 1450 yıllarında bu kafile Aşağı Mahalle mevkiine yerleştiği bilinmektedir.İlçenin ismi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre çevre köy ve kasabalardan tuz getirmek için Tuz Gölü’ne giden kervanların konaklama yeri olduğu için “TUZLUKÇU”, diğer bir rivayete göre ise arazinin kıraç ve ağaçsız olması sebebiyle sert esen rüzgarların kaldırdığı tozdan dolayı“TOZLUKÇU” denilmiş ve zamanla değişime uğrayarak “TUZLUKÇU” ismi almıştır.
 
SOSYAL DURUM
 

İlçe halkının yarıdan fazlası merkezde oturmaktadır. Dışarıya fazlaca göç olmamakla beraber ekonomik durumun zayıf olması sebebiyle ilçeye de göç yoktur. Bunların sebebi ise konut sorunu ve işsizliktir. İşsizlik sebebiyle halkın çoğu değişik illerde çalışmaktadır.

 

Halkımızın başlıca geçim kaynağı tarım hayvancılık İpek Halıcılığı ve bağcılıktır. İlçe merkezinde ve köylerimizde karpuz ve kavun üretimi yapılmaktadır. Üretimi teşvik etmek ve özendirmek için her yıl Eylül ayında Üzüm Karpuz ve İpek Halı Festivali düzenlenmektedir.

 

İlçemizde üzüm pekmezi çok yaygın olarak üretilmekte ve tüketilmektedir.

NÜFUS
 
İlçenin nüfusu 1997 yılında yapılan nüfus sayımına göre merkez 4430, köyler toplamı 4935 olmak üzere toplam 9365’dır..2000 yılında yapılan genel nüfus sayımında ise merkez 5.969 köyler toplamı ise 3.940 olmak üzere toplam 9.909’dur.
İlçede ölüm oranı yıllık olarak % 0.09’dur. Doğum oranı ise % 0,2’dir.

İlçede kilometre başına düşen insan sayısı 18 kişidir. Nüfusun %49’ u merkezde %51’ i ise köylerde oturmaktadır. Nüfusun %49’ u Erkek %51’ i ise Kadındır. Okur- yazar oranı ise %90’ dır
 

 
 
İDARİ DURUM
 
İlçeye bağlı 11 köy vardır. İlçeye bağlı kasaba yoktur. Belediye olarak merkez belediyesi vardır. Askerlik Şubesi Başkanlığı yoktur.

İlçe merkezi 4 mahalleye ayrılmaktadır.Bu mahalleler şunlardır:Aşağı Mahalle,Yukarı Mahalle,Orta Mahalle ve Pazar Mahallesidir.

COĞRAFİ DURUM

İlçenin idari sınırları şöyledir: Doğusunda Ilgın İlçesi, batısında Akşehir Gölü, Afyon İli ve Sultandağı İlçesi, güneyinde Akşehir ilçesi, kuzeyinde ise Yunak ilçesi ile çevrilidir.
İlçe Konya-Ilgın yol güzergahından 117 Km, Akşehir ilçesi güzergahından ise 156 Km dir.

İlçenin Yüzölçümü: Merkez 115 km kare köyler toplamı 489 km kare olmak üzere toplam 604 Km karedir.
 

EĞİTİM ve KÜLTÜR DURUMU

İlçe Merkezimizde 3 İlköğretim, 1 Çok Programlı Lise vardır. Lisede öğretmen sayısı 14 dür. (1) Müdür yardımcısı görevlidir. Vekaleten müdürlüğe bakmaktadır. 84 erkek 50 kız olmak üzere toplam 134 öğrenci ve 6 derslik vardır.


İlçemizde 3 İlköğretim okulu vardır 25 öğretmen görevlidir toplam öğrenci sayısı 301 kız 315 erkek olmak üzere öğrenci sayısı toplam 616’ dır. Ayrıca 28 derslik mevcuttur.


İlçemize bağlı köylerde 26 öğretmen görev yapmaktadır, 286 kız, 256 erkek öğrenci olmak üzere toplam 542 öğrenci vardır Genel olarak ilköğretim öğrenci sayısı 1158’dir.Öğrencilerin 587’si kız,571’i erkektir.
Öğretmen basına düsen öğrenci sayısı ilköğretim okullarında 23 lisede ise 10 öğrencidir.
1992 yılında Tuzlukçu Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü kurulmuş olup; kurulduğu tarihten itibaren ilçe merkez ve köylerinde dikiş nakış, trikotaj, makine nakışı, bilgisayar, ipek halıcılığı ve okuma - yazma kursuları açılmıştır.


İlçemizde bir kütüphane mevcut olup, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası altında hizmet vermektedir.
İlçemizde sportif faaliyetler için bir futbol sahası mevcuttur.

EKONOMİK DURUM

İlçemizin ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. İlçede üretimi yapılan buğday, haşhaş, arpa, yulaf, mercimek, şeker pancarı, nohut ve üzüm başlıca tarım ürünleridir. Üretilen ürünlerin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmaktadır. İlçenin toplam tarım arazisi 39.842 hektardır. Bağcılık ise 4000 dekardır. Toprağın genellikle killi ve tinli bir yapısı vardır. Toprak tabanının killi olması başta meyvecilik olmak üzere ağaçlandırmayı önlemektedir. Tarım arazisinin %43’ ü buğday, %48’ i arpa, %1’ i üzüm, %8’ inde ise diğer ürünler üretilmektedir.

1995 yılında hazineden Özel İdare adına 156 dekar arazi tahsis edilmiştir, ilçe ve çevre ilçelerin asılı ve köklü bağ fidanı ihtiyacı karşılanmaktadır Yüksek verimli ve bölgemize adapte olan 14 üzüm çeşidi seçilerek dikimi yapılmıştır. Bağ tesislerinde 130 metre derinlikte kuyu açtırılmış olup, saniyede 6 litre su alınmaktadır. Fidan sahasının bir kısmı boş olduğundan 5 dekarlık yere 3 çeşit buğday, 5 dekara yem bitkisi ekimi yapılmakta ve çiftçilerimize tarla günleri düzenlenerek çiftçilerimizin bilinçli tarım yapmasına yardımcı olunmaktadır.
1980 yılından sonra ilçenin kadınları ipek halı dokumaya başlanmıştır. Bu da ilçe ekonomisine canlılık getirmiştir. İlçe merkez ve köylerinde yaklaşık 1.000 adet halı tezgahı mevcuttur. Bununda ilçe ekonomisine katkısı yaklaşık 300 milyar civarındadır.


Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 3 tonluk süt soğutma tankı mevcuttur.Süt toplama işi özel sektör tarafından yapılmaktadır. Ayrıca çiftçinin gelirini artırmak amacıyla Pazarkaya Köyü yakınlarında “Örnek çiftlik” adı altında özel bir çiftlik mevcut olup bunun da İlçemiz ekonomisine büyük yararı vardır.
İlçede 3.090 büyük baş, 13.282 küçük baş ve yaklaşık 30.000 kanatlı hayvan mevcuttur.
İlçede “Türkiye Kalkınma Vakfı” ve Akşehirli girişimcilerin katılımıyla bir yem fabrikası kurulmuş. Fabrikanın kapasitesi 40 ton olup fabrikada toplam 13 işçi çalışmakta idi. Ekonomik kriz sebebiyle şu anda kapalıdır.

Koraşı yakınlarında iki adet mermer ocağı olmasına rağmen yeterli hammadde bulunamadığından kapatılmış; fakat Mevlütlü Köyü yakınlarında özel teşebbüslerce işletilen mermer ocakları mevcuttur.


İlçe girişinde demir-doğrama işleri ile uğraşan esnafın kullandığı belediye tarafından yapılmış bir sanayi sitesi vardır. Banka olarak Ziraat Bankası vardır. Kooperatif olarak ise Erdoğdu köyünde “Tarım Kredi Kooperatifi” ile çeşitli sulama ve kalkınma kooperatifleri vardır.

TURİZM

İlçemize; okullar arası düzenlenen programlar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışından turist öğrenciler gelmektedir.

KURUMLAR


BAKANLIK PROTOKOLÜNE GÖRE KURUMLARIN DURUMU

DEVLET BAKANLIKLARI
Müftülük : Türkiye Diyanet Vakfına ait binada hizmet vermekte olup, 1 Müftü 1 Vaiz 1 Memur 1 Hizmetli mevcut olup Merkez ve Köylerdeki İmam-Hatip ve Müezzin olarak 22 personel görev yapmaktadır. Vakıf a ait 1 adet Broadway marka arabası vardır.

Tapu Sicil Müdürlüğü: İlçemiz Tapu Sicil Müdürlüğü 1 Müdür 1 Veri Hazırlama İşletmeni ve 1 Hizmetli ile faaliyet göstermektedir. Hizmet binası olarak Belediyeye ait dükkanlarda hizmet vermektedir.

Tapu Kadastro : Kadastro işlemleri tamamlanmış, ilçemizin kadastro işlemleri Akşehir Kadastro Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

ADALET BAKANLIĞI
Adliye : İlçede Adliye Teşkilatı 01.01.1995 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine sürdürürken 17 Haziran 2004 tarih ve 25495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararıyla ilçemiz Cumhuriyet Savcılığı ve Mahkemelerin kaldırılmasına, Adli Teşkilatların kapatılmasına halen bağlı olduğu Akşehir Ağır Ceza Mahkemesine bağlanmasına karar verilmiştir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Askerlik Şubesi Başkanlığı : İlçede askerlik şubesi yoktur. Askerlik iş ve işlemleri Akşehir Askerlik Şubesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Kaymakamlık : Kaymakamlık ve Yazı İşleri Müdürlüğü ilçemiz Özel İdare Hizmet Binasına ait 1. katında hizmet vermektedir. 1 Yazı isleri Müdürü 1 V.H.K.I 1 Hizmetli görev yapmaktadır Münhal olan şoför kadrosuna atama yapılmalıdır. Makam aracı olarak 2003 model Toyota Corolla.1.6 SL aracı mevcuttur.


Nüfus Müdürlüğü : Nüfus Müdürlüğü belediyeye ait binada hizmet vermektedir.1 Müdür 1 V.H.K.I. vardır.1 Hizmetli Kadrosuna ihtiyaç var.
Özel Idare Müdürlügü: Özel İdare Müdürlüğü kendisine ait bir binada faaliyet vermektedir. 1 müdür 1 memur ve geçici isçi statüsündeki 1 hizmetli ile hizmet vermektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı : İlçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1991 yılında kurulmuştu ve 3 personel görev yapmaktadır.

MALİYE BAKANLIĞI
Mal Müdürlüğü: Belediyenin eski binasında hizmet vermektedir. 1 müdür, 1 muhasebe memuru, 1 veznedar, 2 yoklama memuru, 1 gelir memuru, 1 milli emlak memuru ve 1 hizmetli mevcuttur. Bünyesinde bağlı vergi dairesi mevcuttur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Milli Eğitim Müdürlüğü: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü belediyeye ait binada hizmet vermekte 1 müdür, 1 şef, 1 memur, 2 hizmetli ile görev yapmaktadır. İlçede 3 İlköğretim 1 Çok Programlı Lise vardır. Köylerde öğrenci azlığından dolayı merkez ve yakın komşu ilçelere taşımalı sistemle eğitim yapılmaktadır.


SAĞLIK BAKANLIĞI
İlçemizde 1 adet sağlık ocağı bulunmaktadır. Sağlık ocağında 2 doktor 2 hemşire 1 ebe 2 hizmetli 1 laborant 1 çevre sağlık teknisyeni ve 2 adet sağlık memuru görev yapmaktadır. 1 adet ambulans vardır. Lojman 4 daire olarak faal durumdadır. İlçeye bağlı Erdoğdu Köyü Sağlık Ocağında 1 doktor 1 ebe vardır. Doktor geçici olarak merkezde bulunmaktadır..


ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
P.T.T. ve Telekom : P.T.T binası kendisine aittir.1 müdür 1 memur 1 dağıtıcı vardır.
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
İlçe Tarım Müdürlüğü: İlçe Tarım Müdürlüğü kendi binasında olup 1 müdür 1 ziraat mühendisi 1 veteriner hekim 2 ziraat teknisyeni 3 veteriner sağlık teknisyeni 1 soför ve 6 işçi ile hizmet vermektedir. Araç olarak 1 Renault araba 1 Nissan arazi aracı 1 Traktör vardır. 156 dekar bağ istasyonu mevcuttur.

Medaş
Medaş belediyeye ait binada 2 elemanla hizmet vermektedir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI
İlçe Halk Kütüphanesi: Belediyeye ait binada 1 Memur hizmet vermektedir.

ULAŞIM

İlçenin ulaşımı karayoludur. İlçemiz Akşehir- Yunak karayolundan 7 Km içeride olması hasebiyle ulaşım biraz kısıtlıdır. Demiryolu ulaşımı Akşehir’den yapılmaktadır. İlçenin içme suyu tamamen halledilmiştir.
İlçede telefon santrali ilçeye cevap verecek şekildedir. Ayrıca Erdoğdu ,Köklüce, Mevlütlü ve Kundullu Köylerinde santral yeterli kapasitede mevcuttur.


İlçemiz ile Akşehir arasında Belediye ve Özel şahıslara ait otobüslerle ulaşım sağlanmakta olup devamlı araç bulunmaktadır.
Posta hizmetleri Akşehir P.T.T. müdürlüğünce karayolu ile oto posta vasıtasıyla sağlanmakta olup, köylerin ise P.T.T. acentalıkları tarafından yapılmaktadır.
Radyo TV yayınları Kundullu Köyündeki TRT verici istasyonundan TRT’nin bütün kanalları izlenilebilmektedir. Ayrıca çanak antenlerle de diğer yayınlar izlenebilmektedir.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Mhp Mustafa Sak