KONYA EMİRGAZİ İLÇESİ

İlçemizin Tarihi
 
        İlçemiz Emirgazi tarihinin Hititlere kadar dayandığı, Eski Kışla (Dikilitaş-Yukarı Kışla) ve Arısama (Belkaya) da yapılan kazılarda bulunan tabletlerden anlaşılmaktadır.
    Hititlerden kalma Eski Kışla diye adlandırılan yerleşim merkezi üzerinde bulunan kale ve yer altı şehrinden Romalılar ve Bizanslılar faydalanmışlardır. Rivayetlere göre bu yerleşim merkezindeki ve Bağlıca Köyündeki halk 5 asır kadar önce dağılarak bir kısmı Arısama dağındaki kaleye bir kısmı da şimdiki Emirgazi’ nin kurulu olduğu yere yerleşmişlerdir.
    İlçenin yaklaşık 2, km. kuzeyinde yer alan ve Kötü Dağ ismiyle anılan dağ üzerinde bir “KALE” mevcut olup, kale ve çevresindeki yerleşim yerlerinde eski zamanlarda yapılan kaçak kazılar sonucu; Hitit, Firigya, Roma ve Bizans uygarlıklarının daha önce bu yerde yaşadıkları anlaşılmaktadır.
        İlçe adını 2 km. güneydoğusundaki “EMRULGAZİ TÜRBESİ” nden almıştır.

İlçemiz Emirgazi, il merkezinin 140 km. doğusunda olup, 1035 metre rakıma sahiptir. İklimi karasal iklim olup, 880 km2 lik bir yüz ölçüme sahiptir. Doğusunda Niğde ili, Güneyinde Ereğli İlçesi, Batısında Karapınar İlçesi ve Kuzeyinde Aksaray ili vardır.
    Emirgazi ilçesi iç Anadolu’ nun en az yağış alan yeridir. Ayrıca akarsu veya gölet gibi herhangi bir yerüstü su kaynağına sahip değildir. Arazi, bazı bölümlerde engebelik arz ederse de genelde ovalık ve bozkırlarla kaplıdır. İlçenin tek ormanlık alanı güney bölümdeki Karacadağ’ da bulunan meşeliklerdir. Coğrafi zenginlikler yönünden hayli fakir bulunan ilçenin topraklarının oluşumu da hayli ilginçtir. Etrafında bulunan volkanik dağların yüz yıllar önce patlamasıyla yer altında boşluklar oluşmuş ve bu boşlukların oluşturduğu göçüklere rüzgar erozyonu ile toprak dolarak Emirgazi’nin bugün tarımda kullandığı araziler ortaya çıkmıştır. Bu topraklar, killi ve kireçli bir yapı arzeder.

 İlçemizin İdari Durumu
 
          İlçemiz Emirgazi (E-90) Karayolundan, Karapınar ilçesine giden yol üzerinde kuruludur. 1955 yılına kadar köy statüsünde iken bu tarihte belediye teşkilatı kurularak Kasaba statüsüne kavuşmuş, 09.05.1990 tarihinde ve 3644 Sayılı Kanunla ilçelik statüsüne kavuşmuş olup, 01.08.1991 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.
     İlçe Emniyet Müdürlüğü, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Adliye dışında bütün daireler teşkilatlanmış durumdadır. İdari yönden daha önce bağlı olduğu ilçe Karapınar’ dır.
      İlçe merkezi 7 mahalleden oluşmaktadır. bu mahallelerin bağlantısı durumunda 43 adet yayla mevcuttur. Yaylaların bir çoğunda devamlı ikamet olmayıp, bahar ve yaz aylarında çiftçilik ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlar bu yaylalarda yaşamaktadırlar. Bu yaylalardan bir kısmının okul ve camii’ si mevcut olup, kışın da ikamet edilmektedir.
      Emirgazi ilçesine bağlı 2 Kasaba ve 7 köy bulunmaktadır. Bağlı kasabalardan; Işıklar ve Demirci’ de ilçe merkezinde olduğu gibi bir çok yaylaların birleşmesinden oluşmuştur. Kasabalara bağlı iki yayla arasındaki uzaklık 10-15 km. ye kadar varmaktadır. Bu durum halkın belediye hizmetlerinden yeterince istifade edememesine neden olmaktadır.
      Emirgazi ilçesine bağlı 7 köy ise, toplu yerleşim yerlerinden oluşmaktadır. Bu köylerin nüfusları 1.000. kişiden azdır. Köylerden; Gölören. Karaören, Meşeli, Ekizli ve Öbektaş dağ köyü olup, az miktarda meşelik mevcuttur. Diğer Besci ve Yamaç köyü ise düz arazi üzerindedir.
 
 İlçemizin Sosyal Durumu
 
    Emirgazi ilçesi tipik bir Orta Anadolu kasabası görüntüsü vermektedir. Şehirleşme hareketi yeni yeni görülmeye başlamıştır. Evler genelde tek katlı olup, kesme taştan yapılıdır. Son zamanlarda betonarme evlerin sayısında artma görülmektedir. Emirgazi ilçesinde sosyal tesis mevcut olmayıp, sadece Emirgazi belediyesinin inşa ettirdiği 4 katlı Çok maksatlı salon bulunmaktadır. İlçede konut sıkıntısı çekilmektedir. İlçe merkezinde 1 Sağlık Ocağı, Işıklar Kasabasında 1 Sağlık Ocağı ve Demirci Kasabasında ise 1 Sağlık Evi mevcuttur. İlçede sanayi kuruluşu ve sanayi dalında yatırım bulunmadığından önemli düzeyde iş alanı mevcut değildir
 
 İlçemizin Eğitim Durumu
 
       Emirgazi ilçesinde halk gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Düğünler bir hafta sürer ve düğünlerde Konya yöresinin kaşık oyunları def eşliğinde oynanır.

    Doğal güzellikler açısından ilçe son derece fakirdir. Yalnızca kale tepesindeki mağaralar bu bölümde ele alınabilir. Bizans döneminden kalma bazı eserler ile ilçeye (2) km. uzaklıkta olan ve ilçeye adını veren “EMRULGAZİ TÜRBESİ” 1300’lü yıllardan itibaren günümüze intikal eden eserlerden birisidir.

     İlçede yüksek öğrenim veren bir okul, basımevi, kitapevi, sinema, tiyatro, spor ve folklor faaliyetleri yoktur. Halkın % 90’ ı okur-yazardır. Bilhassa kadınlarımız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma-yazma kurslarına rağbet göstermektedir.
 
 
İlçemizin Nufus Durumu
 
    2000 yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre, İlçe Merkezinin (Şehir) Nüfusu 8.524 kişi, bağlı Kasaba ve Köy Nüfusu 6.174 kişi olmak üzere Toplam Nüfusu 14.698 kişidir. Kasaba ve Köylere göre nüfus dağılımı ise; Demirci: 2.696, Işıklar: 1.660, Besci: 339, Göleren: 221, Ekizli: 479, Karaören: 187, Meşeli: 70, Öbektaş: 154 ve Yamaç: 368 kişidir.
     2006 yılı Nüfus istatistiğine göre Nüfusa kayıtlı Toplam Nüfus: 29.180 kişidir. Bunların, 14.284 u Kadın, 14.558 i Erkek dir. İlçe Merkezi (Şehir) Nüfusu ise; 14.631 olup, bunun 7225 i Kadın, 7376 si Erkektir.
     2006 yılı temmuz ayı Sağlık Ocağı ETF kayıtlarına göre şehir merkezi nüfusu 5690 ilçe toplam nüfusu 11.165 dir.
     2006 Yılı İstatistik bilgilere göre işlem durumu; 284 adet Doğum, 118 adet Evlenme, 30 adet Ölüm 102 adet de diğer olaylar işlemi yapılmıştır. Ayrıca 1470 adet nüfus cüzdanı satılmış olup bunlardan 700 ü kadın 770 i erkektir.
     İlçede göç hareketi fazla olmamakla birlikte son zamanlarda ekonomik nedenlerle Aksaray, Karaman ve Antalya İllerine göç olmaktadır. İlçe merkez nüfusunun büyük bir bölümü, ilçenin mahalle konumunda olan yaylalarında yaşamaktadır. 
 
 
İlçemizin Ekonomi Durumu
 
    İlçemiz merkezi’ nin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Bu sektörlerin haricinde yöreye özgü yapılan halıcılık ikinci gelir gurubu teşkil eder. İlçede üçüncü bir gelir gurubunu oluşturacak sektör yoktur.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı, ilçede faaliyet gösteren 376 adet esnaf ve sanatkar mevcuttur. Küçük sanayi işleri için yakın ilçeler olan Karapınar ve Ereğli’ye bazen de Konya İline gidilmektedir. Bu durum büyük oranda kaynak israfına yol açmaktadır. Haftanın Çarşamba günlerinde ilçeye açık pazar kurulmaktadır.
İlçemiz Ziraat Odası Başkanlığında; Bağkurlu, Çiftçi ve Hayvancılıkla uğraşan 4682 adet üyemiz mevcuttur.

- TARIM: İlçenin en önemli sektörüdür. İlçemiz Emirgazi’ nin yer üstü su potansiyeli hiç yoktur. Yıllık yağış ortalaması 330 mm. gibi çok düşük bir seviyededir. Sulu tarım ancak yer altı suyunun bulunduğu alanlarda yapılabilmektedir. Mevsim şartlarına bağlı olarak yapılan tarım dolayısıyla her yıl arazinin yarısı nadasa bırakılmaktadır. İlçede üretilen tarım ürünlerinin başında yer alan buğday ve arpa üretimi ise son yıllarda çiftçiyi zor duruma düşüren süne, kımıl ve bambul zararlıları ve kuraklık yüzünden çıkmaza girmiştir. Yer altı sulamalarının kooperatif kanalıyla yapılan yada şahıs kuyuları ile sulama yapılan yerlerde hızla şeker pancarı üretimine geçilmiş fakat son yıllarda uygulanan kota nedeniyle şeker pancarı ekim alanlarında daralma görülmeye başlanmıştır.

Bölge arazisi genelde kıraç olup, toprak yapısı killi ve kireçlidir. Yapılan tahliller sonucu toprağın genel olarak organik maddelerden yoksun olduğu tespit edilmiştir. Çiftçiler tarafından genel olarak kimyevi gübre kullanılmakta, topraktaki organik maddeleri artırıcı nitelikte olan çiftlik gübresi ise yakıt olarak kullanılmaktadır.

İlçenin toplam arazi miktarı 82.437 hektardır. Ekilebilen arazi miktarı 60.417 hektar olup, sulanabilir arazi miktarı ise 5.500 hektardır.( % 6,6 sulu tarım)

Çiftçi Kayıt Sisteminin oluşturulması ve çiftçilere yapılacak olan Doğrudan Gelir Desteği kapsamında; ilçemizde 2005 yılında 2.573 çiftçiye ödeme yapılmıştır. 2006 yılı DGD ise 2007 yılı içerisinde yapılacaktır.

Sebze üretimini yaygınlaştırmak ve gelir seviyesi düşük çiftçilerimizin aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla SYDV. Başkanlığınca 2004 yılı içerisinde 27 aileye 5 er adet koyun projesi, 20 aileye 2 şer adet besi danası projesi, 30 aileye 2 şer adet besi dana projesi, 49 aileye birer adet damızlık süt ineği projesi, 24 aileye 10 adet damızlık koyun projesi, 25 aileye 10 adet damızlık koyun projesi yapılmıştır.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Yem Bitkilerini Destekleme Projesi gereği, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün çalışmaları sonucunda, ilçemizdeki çiftçiler bu projeden faydalanmışlardır
İlçemiz Emirgazi’ de tarım aracı olarak 900 adet Traktör, 750 adet Pulluk, 750 adet Mibzer, 225 adet Gübre Dağıtma Makinesi, 66 adet Biçerdöver, 150 adet Pülverizatör ve 375 adet de Harman Makinesi mevcuttur.

- HAYVANCILIK: İlçemiz Emirgazi’ nin hayvancılığı, ilçenin idari yapısına etki eden bir faktör olmuştur. İlçemize bağlı 59 adet yayla vardır. Bu yaylaların oluşumuna etki eden koyunculuktur. Sayısı 50.000 başa varan koyun ve keçi potansiyeli nedeniyle (15.200) Hektarlık mer’ a arazisi yaylalar şeklinde Emirgaziliye paylaştırılmıştır. İlçenin büyükbaş hayvan varlığı ise günden güne hem gelişmekte hem de yerli sığır ırklarından üstün verimli kültür ırklarına geçiş gözlenmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Yem Bitkileri Destekleme Projesi nedeniyle son yıllarda yonca ve silajlık mısır üretimi artarak kaba yem ihtiyacı giderilmiş böylece ilçemiz hayvancılığı daha iyi duruma gelmiştir. Ayrıca Holstain Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği Birliği ile sürdürülmekte olan çalışmalar sonucunda ilçemizde Suni Tohumlama çalışmaları başlamıştır. İlçemizde Holstain Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği Birliğine 83 çiftçimiz üye olup, süt birliği kurulmuştur.
 
 İlçemizin Ulaşım Durumu
 
        İlçemiz Emirgazi, Karapınar ilçesi, Ereğli ilçesi ve Aksaray ili hudutları arasında üçgen biçiminde yerleşmiş bir konumdadır. Karapınar ilçesine uzaklığı 40 km. Ereğli ilçesine uzaklığı 60 km. Konya iline uzaklığı 140 km. ve Aksaray iline uzaklığı 70 km. dir. Bu yollar asfalttır. İlçemiz tali yol üzerinde bulunması nedeniyle araç giriş çıkışı sınırlıdır. İlçemizden her gün Konya ili Ereğli ilçesi ve Karapınar ilçesine bir defaya mahsus olmak üzere otobüs seferi düzenlenmekte, Aksaray iline de haftanın Salı günleri bir sefer düzenlenmektedir.

    İlçemiz Emirgazi’ nin köyleri ile olan ulaşımı yeterli araç bulunamaması sebebiyle güçtür. Köy yolları genel olarak stabilizedir. İlçemize bağlı 7 köyden 6’sının ilçeye uzaklığı 5-12 km. arasında değişmekte, Besci Köyünün uzaklığı ise 30 km. dir. İlçe merkezi, kasaba ve köylerinin; elektriği, suyu, yolu ve telefonu olup, yeterli durumdadır. Alt yapısı yoktur. Kasaba ve köylerdeki televizyonlarda devlet kanalı seyredilmekte, özel kanallar ise seyredilememektedir. İlçe merkezinde ise devlet kanallarının yanı sıra bazı özel kanallar seyredilebilmektedir. seyredilebilmektedir.

    İlçemizde Posta İşletme Merkez Müdürlüğü mevcuttur. Telefon işlemleri (tahsilat, tahakkuk, tesis ve nakil) Posta İşletme Merkez Müdürlüğünce yapılmaktadır. Posta hizmetleri yeterli olarak yapılmaktadır. Telefona bağlı olarak 1.000 abonelik telefon santralı mevcuttur. İlçeye PTT hizmet binası yapılmış olup, yeni hizmet binasında hizmet vermektedir.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Ak Parti Ali Rıza Koçak