KONYA DEREBUCAK İLÇESİ

TARİHİ ve COĞRAFİ YAPI

Derebucak İlçesinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber eldeki mevcut bilgilerden; Bayramyeri, Yukarıköy, Balat, Çukurlar ve Seniryeri adlı mevkilerden aşiretler halinde gelip toplanarak 1200 ile 1300 yılları arasında bu günkü Derebucak’ ı kurdukları sanılmaktadır.

Önceleri Antalya İli Alanya İlçesine bağlı iken Akseki İlçesine bağlanmış, 1900 yıllarında Akseki’den ayrılarak Konya İli Seydişehir İlçesine bağlanmıştır. 1967 yılında Belediye teşkilatı kurularak Beyşehir İlçesine bağlanmıştır.

1987 Yılında çıkan 3392 Sayılı “103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun” ile İlçe olmuş ve Ağustos 1988 tarihinde Beyşehir’den ayrılarak fiilen İlçe hüviyetini kazanmıştır.

İlçe coğrafi yapı olarak dağlık bir yapıya sahip olmasından dolayı ekilebilir tarım alanları genelde yetersizdir. ( Ortalama aile başına 10-15 dönüm. ) Bu nedenle halk başka dallarda iş imkanı aramaya yönlenmiştir.

İlçe Toros dağlarının arasında İl Merkezinin 140 Km. Batısında Konya’yı Antalya’ya bağlayan Karayolu üzerinde kurulmuş olup, Seydişehir, Akseki, Beyşehir, Sütçüler, İbradı ve Manavgat İlçeleri ile çevrilidir.

İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1240 metredir. Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında geçiş alanı içerisinde bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksek olması nedeniyle, tam anlamıyla ne Akdeniz ne de Karasal iklim görülmektedir. Genel olarak yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir.

İlçenin toprak yapısı genelde kumlu ve kireçlidir. Bölgenin belli başlı akarsularından olan Koca Dere Çamlık Beldesinden doğup Gembos Ovasında bulunan düdende batmaktadır. Bundan başka daha küçük olmakla beraber birkaç dere bulunmaktadır. Dağlar; genellikle selvi, çam, ladin, ardıç gibi iğne yapraklı ağaçlarla kaplıdır.

NÜFUS DURUMU


İlçenin toplam nüfusu 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 19.053’dür. İlçe merkezinin 5.072., Çamlık beldesi 3.570., Gencek beldesi 3.106., Pınarbaşı beldesi 2.477., Yukarıkayalar beldesi 3.719., Durak köyü 468, Tepearası Köyü 293, Uğurlu Köyü 134, Taşlıpınar Köyü 214’tür.


Yurtdışında; başta Almanya, Norveç, İsviçre ve Fransa olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 5 bin,

Yurtiçinde ise başta Konya ve Beyşehir olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde 10 bin civarında vatandaşımız yaşamaktadır.


Nüfusun kadın-erkek ayrımı aşağıdaki şekildedir.

İlçe Merkezi, Belediye ve Köylerdeki Nüfus Yoğunluğu
 

Belediye/köy adı  Erkek Kadın Toplam
 Derebucak 2581 2491 5072
 Çamlık 1743 1827 3570
 Gencek 1532 1574 3106
 Pınarbaşı 1280 1197 2477
 Yukarıkayalar 1888 1831 2719
 Durak 220 248 468
 Taşlıpınar 86 128 214
 Tepearası 145 148 293
 Uğurlu 50 75 134
 TOPLAM 9534 9519 19053

SOSYAL YAPI

İlçe merkezinin 1955 yılında çıkan bir yangın sonucu tamamen yanmasından sonra, Konya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yeniden imar düzenlemeleri yapılmıştır. Düzenlemelerden sonra yapılan evler genellikle taş ve yığma olarak yapılmasına rağmen, son yıllarda yapılan evler modern bir şekilde ve imara uygun olarak yapılmaktadır. Bağlı beldelerde de evler yeni ve imara uygun bir şekilde yapılmaktadır. Binaların genelde hepsi sağlık ve yaşam standardına uygundur. Ancak; köylerimizde durum biraz farklıdır. İlçe merkezi, belde ve köylerde konut sıkıntısı bulunmamaktadır.

Halk eski alışkanlıklarından vazgeçerek günün şartlarının gerektirdiği her türlü yeniliği benimsemiş, sosyal ve ekonomik hayatında uygulamaya çalışmaktadır. Yakacak ve aydınlatma maddelerinin en iyisini kullanmaktadır. Tezek, çalı çırpının yerini, odun, kömür, kalorifer yakıtı ve elektrik almıştır.

İlçede aile ilişkileri örnek bir durum sergilemektedir. İlçemizde boşanma oranı az olup, aileler genellikle 5-6 nüfuslu kalabalık ailelerdir. İlçe halkının çalışma ve öğrenim amacıyla komşu il ve ilçelerle irtibatının fazla olması sebebiyle, giyim-kuşam ve konuşma dili düzgündür. İlçe merkezi ile belde ve köyler arasında din, dil bakımından her hangi bir farklılık yoktur. Merkez ve beldelerde genellikle günümüz şartlarına uygun giyim-kuşam vardır. Tarımsal faaliyetlerde genellikle kadın ve erkek birlikte çalışmaktadır. İlçe merkezi ile bazı beldelerimizde halkın büyük bir kısmı iş bulmak ve çalışmak amacıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitmiştir.

İlçe merkezi ve beldeler ile köylerin genelde suyu mevcuttur. Merkez ve belde belediyelerinin kanalizasyonunun büyük bir kısmı tamamlanmış durumdadır.

İlçede; sinema, klüp, lokal vb. eğlence yerleri bulunmadığından halk boş vakitlerini genellikle kahvehanelerde geçirmektedir.

EĞİTİM VE KÜLTÜR


İlçe merkezinde 1 lise ve 1 İlköğretim okulu bulunmaktadır. Çamlık beldesinde İlköğretim okulu ve lise, Gencek, Yukarıkayalar ve Pınarbaşı beldelerinde ilköğretim Okulu, Durak köyünde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO), Tepearası köyünde İlköğretim Okulu Birinci Kademe bulunmaktadır.

İlçe genelinde 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde; 7 İlköğretim okulumuzda 945 öğrenci ve 55 öğretmen, 2 lisede 151 öğrenci ve 11 öğretmen olmak üzere toplam 1096 öğrenci ve 66 öğretmen bulunmaktadır.

İlçe genelinde okuma yazma oranı % 95 civarındadır.

İlçe merkezi ile belde ve köylerde 2005-2006 Eğitim-Öğretim döneminde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Avcı Eğitimi,Bilgisayar,İngilizce,Meyvecilik, Giyim(Biçki-Dikiş) kursu branşlarında toplam 13 kurs açılmış ve 316 kişi belgesini almaya hak kazanmıştır..
 

SAĞLIK DURUMU


İlçe Merkezinde bulunan 30 yataklı Devlet Hastanesi’nde 1 Baştabip, 1 Hastane Müdürü, 4 ebe, 5 hemşire, 4 sağlık memuru, 2 Tıbbi Sekreter, 3 Radyoloji Teknisyeni, 2 Laboratuar Teknisyeni, 1 Hizmetli ile 4 Pratisyen Hekim, 1 Diş Tabibi ve 2 adet Ambulansı ile hizmet vermektedir. Derebucak Merkez Sağlık Ocağı kendi binasının olmaması nedeniyle, Sağlık Ocağı binası yapılıncaya kadar personelleri geçici olarak Devlet Hastanesi emrine verilmiş olup, İlçe merkezinde tüm sağlık hizmetleri Devlet Hastanesi tarafından yürütülmektedir.

Çamlık Sağlık Ocağında; 1 Doktor, 2 Hemşire, 1 Ebe ve 1 Hizmetli bulunmaktadır. Gencek Sağlık Ocağında; 1 Doktor, 1 Hemşire ve 1 ebe görev yapmaktadır. Yukarıkayalar Sağlık Ocağında 1 Doktor, 2 Ebe olup görev yapmaktadır.

İlçemize bağlı Pınarbaşı beldesi ile Taşlıpınar, Tepearası ve Uğurlu Köylerinde sağlık ocağı veya sağlık evi bulunmamaktadır. Durak Köyünde Sağlık evi mevcut olup 1 adet sözleşmeli personel bulunmaktadır.

İlçe merkezinde (1) adet eczane bulunmaktadır.

ULAŞTIRMA


Derebucak; Konya ilinin güneybatı şeridindedir ve Antalya ili sınırına komşu bulunmaktadır. Konya merkeze karayolu uzaklığı 140 km ve Antalya'ya yaklaşık 210 km dir.

Derebucak'a komşu ilçeler Beyşehir ve Seydişehirdir. Karayolu mesafesi ile Beyşehir yaklaşık 45 km Seydişehirde yaklaşık 80 km dir. Bir başka komşu ilçede Antalya'ya bağlı Ibradi beldesidir. Ibradi'ya karayolu uzaklığı yaklaşık 40 km dir.
Derebucak ulaşım yönünden Beyşehir-Antalya karayolu üzerinde bulunmasına rağmen, bu karayolunun tam faaliyette olmaması nedeniyle ulaşım belediyeye ve şahıslara ait otobüslerle yapılmaktadır

ULAŞIM HAFTA İÇİ HAFTA SONU
DEREBUCAK-BEYŞEHİR 7:00
10:00
15:30
7:30
15:30
BEYŞEHİR-DEREBUCAK 9:00
12:30
18:00
14:00
18:00
ÇAMLIK-BEYŞEHİR
Y.KAYALAR-BEYŞEHİR
PINARBAŞI-BEYŞEHİR
GENCEK-BEYŞEHİR
DURAK-BEYŞEHİR

 İlçenin tüm köy ve beldeleri her zaman açık tutulabilen düzgün yollarla ilçe merkezine bağlıdır. Yolların tamamı asfalttır.

İlçemizde televizyon yayınları; TRT tarafından kurulan TV vericileri ile Belediyenin kendi imkanları ile kurduğu özel TV vericilerinden seyredilmektedir.

İlçenin telefon durumu aşağıya çıkarılmıştır.
 

PTT ŞUBELERİ ADSL AVEA TELSİM TURKCELL
 DEREBUCAK VAR VAR VAR VAR
 GENCEK - - VAR -
 ÇAMLIK VAR - - VAR
 Y.KAYALAR - - VAR -
 PINARBAŞI - - VAR -
 DURAK - - - VAR

TARİHî ve TURİSTLİK YERLER


İlçede fazla miktarda tarihi eser bulunmamakla beraber en önemlilerinden gezip görmeye değer Çamlık beldesinde bulunan Suludere mağaralarıdır. Mağaralarda Aziz ve Azizelerin bulunduğu 14 adet fresko bulunmaktadır. Konya Kültür Müdürlüğünün araştırmaları neticesinde; fresko’ların Anadolu’da Hıristiyanlığın gizli olarak yayıldığı dönemlerde ( M.S. 6-7. y.y ) yapılıp kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Ayrıca; mağaralar 2863 ve 3386 sayılı yasalar gereğince, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 02.11.1990 gün ve 868 sayılı kararı ile 1. ve 2 . derece tarihi ve doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Mağaralar, Derebucak ilçesi ve Çamlık Kasabasının 6. km güneybatısında ve yüksek bir dağın yamacında yer almaktadır. Suludere mevkiindeki mağralar yan yana iki tane olup, birincisi oldukça büyük ve yaklaşık 10 metre yükseklik ve 8 metre genişliğe sahiptir. Bu mağaranın içerisinden dere akmaktadır.

Bunların dışında, Taşlıpınar Köyünde Hititler devrinden kalma kabartma figürler bulunmaktadır.

Görülmeye değer doğal güzelliklerden; Gencek beldesinde beş kardeş ağaçları, Durak Köyünde Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinden kalma hanlar, Çamlık beldesinde bulunan Körük ini ve Sulu in mağaraları, Derebucak Merkezde Düden, Balat Mağaraları ve Pınarbaşı Beldesinde Pınarbaşı mağarası gibi yerler sayılabilir.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Ak Parti Bahattin Özdemir