KONYA ÇELTİK İLÇESİ

 

Tarih ve Coğrafi Yapısı

    İlçemiz Çeltik` in tarihi yapısı incelendiğinde kökeni Karaman eyaletine bağlı Akça şehrine kadar uzanmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı` nın “Konya Tarihi” adlı eserinde Akçaşehir Karaman eyaletinin Konya`ya bağlı bir ilçesi olarak geçmektedir. II. Selim` in 1566`da yaptırdığı bir tahrirde ise Çeltik` in Turgut Kasabası’na bağlı olduğu belirtiliyor.

    Çeltik` in tarihi konusunda bize en fazla yardımı dokunacak olan Merkez Cami’in ne zamanda yapıldığı bilinmiyor. Ancak bildiğimiz 1484 yılında ilk tamiratının yapıldığıdır. Elimizdeki mevcut bilgiler ilçenin kuruluşunun XI ve XII. asra dayandığını Çeltik` in yakınlarında İbanın Kuyusu denilen bölgede kurulan Akça şehrin ortadan kalkarak Çeltikle birleştiği şeklindedir.
    1902 yılında ilçe olmuş ancak bataklığı ve sivrisineği bahane edilerek ilçelik şimdi Yunak ilçesinin köylerinden Hatırlı` ya verilmiş oradan da alınarak Cihanbeyli`ye aktarılmıştır. aktarılmıştır. aktarılmıştır.

    1958 yılına kadar köy olan Çeltik bu yıl’da Bucak, 1968 yılında da kasabaya dönüşmüş, 9.5.1990 tarih ve 3644 sayılı 130 ilçe kurulması hakkında kanunla da ilçe olmuştur. 13 Ağustos 199l tarihinden itibaren de kaymakam atanmasıyla fiilen ilçelik statüsünü kazanmıştır.

    Çeltik, Konya`nın kuzeybatısında yer alır. Doğusunda Polatlı, batısında Emirdağ, güneyinde Yunak, kuzeyinde Sivrihisar ilçeleri ile komşudur.
    Ankara ve Eskişehir illerine ulaşım kolaylıkla yapılmaktadır. 6 km asfalt bir yoldan sonra Sivrihisar`a bağlantısı vardır. 20 km stabilize bir yoldan sonra’da Kadınhanı-Polatlı yoluna bağlanmaktadır. Konya`ya da asfalt yolla bağlanmıştır. da asfalt yolla bağlanmıştır.

   
İlçe, İç ve Batı Anadolu eşiği üzerinde kurulmuş iklim olarak Afyon iklimi (Kara iklim) hüküm sürmektedir.
   
Rakımı 950 metredir. Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlı geçtiği görülür. İlk don olayları Kasım ayı başlarında, son don olayları ise Nisan sonlarında görülür.

Nüfus Durumu

    İlçe Merkezi dört mahalleden oluşmakta, 4692 nüfusa sahiptir. 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre toplam ilçe nüfusu 14460 kişidir. Yıllık nüfus artışı % 0 olup km2`ye 24 nüfus düşmektedir. Nüfusun % 5`i Avrupa`nın çeşitli ülkelerinde işçi olarak çalışmaktadır.

       
Birim Adı Yılı Nüfusu Yılı Nüfusu Artış Oranı

Birim Adı                   Yılı              Nüfusu             Yılı              Nüfusu           Artış Oranı

Merkez                      1997          3717                 2000           4692             o/o.2

Adakasım                 1997          387                   2000            368                -

Büyük Hasan            1997          257                   2000            217                -

Doğanyurt                1997          198                   2000           164                  -

Gökpınar                  1997          3065                 2000            4013             o/o.2

İsakuşağı                 1997          846                   2000            820               o/o.2.5

Kaşören                   1997          437                    2000           444              o/o. 01

Küçük Hasan           1997          1115                  2000           1816             o/o.1.7

Torunlar                  1997          777                    2000           808               o/o. 1

Yukarı Aliçomak      1997          132                    2000           118                -

     İlçemiz Merkez ile birlikte toplam Nüfusu   14460 dır.

İlçemiz toplam yedi köy iki kasaba ve ilçe merkezi olarak 10 yerleşim birimi mevcuttur.

Sosyal Durum

Konut:
Gayrimenkul satın almak için uzun vadeli yatırımlar yapılmakta olup,ilçe halkının bir çoğu Eskişehir, Polatlı ve Akşehir gibi büyük yerleşim yerlerine yatırım yaptıkları ve kış aylarında oralarda ikamet ettikleri görülmüştür. Konutlaşmada bu durum özellikle dikkat çekmektedir.
Sosyal Yaşantı:  İlçe halkı köy yaşantısıyla şehir yaşantısı arasında geçiş safhasındadır.
İlçe nüfusunun % 30`a yakını Trabzon, Afyon, Emirdağ, Konya ve Doğanhisar gibi yerleşim birimlerinden 1950-1960 yılları arasında çeşitli nedenlerle göç ederek ilçemize yerleşmiştir.

İlçe merkezi başta olmak üzere Küçükhasan Kasabası ve İsakuşağı Köyünde Avrupa ülkelerinde çalışanların sayıları fazla olup, yetişen gençleri iş sahibi yapmak için akraba evlilikleri olmaktadır.

Elektrik: İlçemiz kasaba ve köylerinde elektrik mevcut olup,hat ve trafoların ihtiyaca cevap vermede yeterli olduğu görülmüştür. İlçemizde arıza, hat ve bakım onarım şefliği bulunmamaktadır. İçme suyu: Susuz köyümüz bulunmayıp, tüm köylerimizde kapalı şebeke suları mevcuttur.

Kanalizasyon:
İlçemizde kanalizasyon bulunmayıp,büyük sorun olan kanalizasyon problemi devletimizin desteği olmadan çözümlenmesi mümkün değildir.

Sağlık:
İlçemiz Merkez Sağlık Ocağında 3 doktor,5 hemşire, 2 ebe, 1 memur 1 hizmetli ve 2 sağlık memuru ile aşı ve poliklinik hizmetleri 1 adet hasta nakil ambulansı ile sürdürülmektedir.

Gökpınar Kasabasında 1994 yılında kuruluşu tamamlanan sağlık ocağında 1 doktor,1 hemşire, 1 ebe ve 1 sağlık memuru ile hizmet vermektedir.

Küçükhasan Kasabasında 1995 yılında kuruluşu tamamlanan sağlık ocağında ise 1 hemşire,1 ebe bulunmaktadır. İsakuşağıköyü sağlık evinde ise personel bulunmamaktadır.

112 Acil servisi kurulmuş olup,1 adet 112 acil ambulansı ile B2 tip 112 acil hizmeti vermekte olup,Acilen Doktor,hemşire ve acil tıp teknisyenine ihtiyaç vardır.
PTT Hizmetleri:
İlçede haberleşme hizmetleri üst düzeyde olup, PTT. Şubesi kendi binasında hizmet vermektedir. İlçemizdeki santral kapasitesi 2366 olup tümüne yakını kullanılmaktadır.
T.R.T` nin 1, 2, 3, 4. kanal vericilerinin her yerleşim birimimizden izlenmesi mümkün olup, TV` siz aile sayısı yok denecek kadar azdır.


 

Birim Adı

Santral Kapasitesi

Kullanılan

Santral Kapasitesi

 Kullanılmayan

Santral Kapasitesi

Toplam

Çeltik

1.032

928

104

1.032

Doğanyurt

55

39

16

55

Gökpınar

792

711

81

792

İsakuşağı

207

187

20

207

Küçükhasan

280

230

50

280

Toplam

2366

2095

271

2366İlçemizdeki diğer yerleşim birimleri kendilerine yakın olan santrallerden faydalanmak suretiyle haberleşme imkanı sağlamaktadırlar. Kasaba ve köylerimizin telefon sıkıntısı yoktur.İş ve Çalışma Hayatı:
İl çemizd e işçi istihdam edecek fabrika ve sanayi tesisleri bulunmadığından çalışma hayatı daha çok tarım üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle de ilçe halkının büyük çoğunluğunun sosyal güvencesi bulunmamaktadır .

Eğitim ve Kültür Durumu

İlçenin okur yazar oranı % 97.5`dir. Sulu tarımla beraber halkın ekonomik durumu güçlendikçe çocukların okutulması oranı her geçen gün yükselmektedir. İlçe merkezinde Halk Eğitimi Merkezi, lise ile birlikte üç İlköğretim okulumuz mevcuttur. Gökpınar Kasabamızda bir lise ve iki ilköğretim okulu vardır. Küçükhasan Kasabamızda ise bir ilköğretim okulu mevcuttur.

İlçemize bağlı köylerde sekiz ilköğretim okulu bulunmakta olup,Yukarıaliçomak Köyü öğrencileri Piribeyli Pansiyonlu İlköğretim Okuluna yerleştirilmiştir. Doğanyurt Köyü İlköğretim Okulu ise tamamen taşıma kapsamında olup, ilçe merkezindeki okullarda eğitim öğretim görmektedirler. Beş köy kendi ilköğretim okullarında eğitim öğretimlerini sürdürmekteler.
Lisemiz 1993-1994 Eğitim yılında ilköğretim binası olarak yeni yapılan binaya taşınmış olup,eğitim ve öğretimini bu binada sürdürmektedir. Okullarımız bina açısından ise 100. Yıl İlköğretim Okulu ile Gökpınar Kasabası Honamlı İlköğretim Okulu ve Torunlar İlköğretim Okulu’nda ek derslik ihtiyacı bulunmaktadır.
İlçemizde okul çağında olup da okula gitmeyen öğrencilerle ilgili olarak öğrenci velilerine mahalle ve köy Muhtarlıklarına öğrencilerin devamının sağlanması için gerekli çalışma ve yazışmalar yapılmış ayrıca İlçe Emniyet Amirliği,İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ile işbirliğine gidilerek öğrencilerin devamlılıkları sağlanmaya çalışılmıştır.İlçemiz İlköğretim Okullarında Öğrenim Çağında olup da Okula Gitmeyen Öğrencilerle İlgili Durum :  

 

 

İLÇE ADI

 

SINIFLAR VE TOPLAM KAYITLI

ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖGRENCİ SAYISI

SINIFLAR ÜZERİNDEKİ SÜREKLİ DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER

Devamsız öğrenci sayısı sayısal toplam

Devamsızlık % si

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 
</ /></ /></ />

  1 

2

3

4

5

6

7

8

 
 
</ /></ /></ />

ÇELTİK

224

253

257

276

253

254

201

224

1942

 

2

3

1

 

2

4

11

0.5

 


Eğitim ve Öğretimde Sayısal Durum :

1 - Orta Öğretim

 

Okulun Adı

Aç. Tarih

İdareci

Öğretmen

Memur

Hizmetli

Öğrenci

Derslik

Çeltik Lisesi

1969

 

5

--

2

110

6

Gökpınar   "

1971

2

3

--

1

102

4


2 - İlk Öğretim  
 

Okulun Adı

Aç. Tarih

İdareci

Öğretmen

Memur

Hizmetli

Öğrenci

Derslik

Merkez İÖO

1955

-

11

---

1

201

9

Fatih İÖO

1993

1

11

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Ak Parti Mehmet Ekizoğlu